Povratak na listu javnih nabavki


40/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslug? monitoringa kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 04.07.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 10.07.2017.