Povratak na listu javnih nabavki


38/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge fiksnog operatera

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 23.06.2017.
2.Pitanja i odgovori 26.06.2017.
Odluka o dodeli ugovora 29.06.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 06.07.2017.