Povratak na listu javnih nabavki


13/17-S
Javna nabavka usluga - Usluga servisa i popravke pumpnih agregata- otvoreni postupak

poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 20.07.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru