Povratak na listu javnih nabavki


03-I/2017
Javna nabavka radova - Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže za drugu visinsku zonu u naselju Bukovac, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 29.06.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 05.07.2017.