Povratak na listu javnih nabavki


36/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga monitoringa kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta povrinske vode Dunava.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 23.06.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 26.06.2017.