Povratak na listu javnih nabavki


11-I-S/17
Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u ulici Milenka Gr?i?a (od ulice Kornelija Stankovi?a do ulice Obla?i?a Rada) u Novom Sadu - II faza kvalifik. postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 21.06.2017.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru od 10.07.2017.