Povratak na listu javnih nabavki


26-I-S/2016
Izvodjenje radova na rekonstrukciji dovodnika ?iste vode DN 800 u krugu fabrike vode "trand" (od rezervoara do PS "Stari trand" u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala- II faza kvalifikacionog postupka

poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
1.Odluka o obustavi postupka 20.06.2017.
Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke od 03.07.2017.