Povratak na listu javnih nabavki


10-I-S/17
Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u ulici Orlovi?a Pavla (od ulice Veselina Maslee do ulice Milenka Gr?i?a) u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
1.Odluka o obustavi postupka 19.06.2017.
Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke od 03.07.2017.