Povratak na listu javnih nabavki


23-I-S/2016
Javna nabavka usluga: Usluga vrenja kontrole projektno tehni?ke dokumentacije i tehni?ke kontrole projekata - II faza kvalifikacionog postupka

poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 15.06.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru od 28.06.2017.