Povratak na listu javnih nabavki


09-I-S/17
Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvo?enje, za izvo?enje rekonstrukcije vodovodne mree u ulici Strailovskoj (od Mike Anti?a do Bulevara Cara Lazara) - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 15.06.2017.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru od 03.07.2017.