Povratak na listu javnih nabavki


11/17-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka elektri?ne energije.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 30.06.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 11.07.2017.