Povratak na listu javnih nabavki


33/17
Javna nabavka male vrednosti radova - Izvo?enje radova na sanaciji objekata JKP "Vodovod i kanalizacija" sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 05.06.2017.
Odluka o dodeli ugovora 14.06.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 20.06.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru