Povratak na listu javnih nabavki


32/17
Javna nabavka male vrednosti - Usluga odravanja teretnih vozila

poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 07.06.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru