Povratak na listu javnih nabavki


25-I-S-2016
Izvo?enje radova na rekonstrukciji dela cevovoda vodovodne mree DN 100 na Bulevaru Cara Lazara (od raskrsnice sa Bulevarom Oslobo?enja do ulice Frukogorske) u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - druga faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 13.06.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru 16.06.2017.