Povratak na listu javnih nabavki


99/16
javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja nepovratne klapne na potisu atmosferske pume na crpnoj stanici GC 2

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 08.06.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 15.06.2017.