Povratak na listu javnih nabavki


29/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga servisiranja kanalizacione SCADA aplikacije.

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 31.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 05.06.2017.