Povratak na listu javnih nabavki


30-17
Usluga periodi?ne kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS trand, PS Tatatrsko brdo, PS Institut, PS u Ledincima (Srebro, Lova?ki dom, kod crkve i Klisa ) i u PS na Popovici ( kod pruge i Moina vila )

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora 25.05.2017.
1.odluka o dodeli ugovora
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru