Povratak na listu javnih nabavki


27/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ulja, maziva i antifriza

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 24.05.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 30.05.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru