Povratak na listu javnih nabavki


26/17
Usluga servisa klima ure?aja i odvlaiva?a vazduha

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora 11.05.2017.
1.odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 17.05.2017.