Povratak na listu javnih nabavki


24/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge sistematskih pregleda

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 16.05.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 23.05.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru