Povratak na listu javnih nabavki


25/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka elektromaterijala

Poziv za podnoenje ponuda
3.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 28.04.2017.
Pitanja i odgovori
2.Pitanja i odgovori 03.05.2017.
3.Pitanja i odgovori 05.05.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 28.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 10.05.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 19.05.2017.