Povratak na listu javnih nabavki


13/17
Javna nabavka usluga - Usluga medicine rada

Poziv za podnošenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 25.04.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 25.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora 16.05.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.05.2017.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru