Povratak na listu javnih nabavki


22/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka licenci za software

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 05.05.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 16.05.2017.