Povratak na listu javnih nabavki


16/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga automatizcije i agregacije procesa u GIS-u

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 27.04.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 10.05.2017.