Povratak na listu javnih nabavki


21/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga odravanja hlornih stanica.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 18.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora od 20.04.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 27.04.2017.