Povratak na listu javnih nabavki


20/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge havarijskog odravanja transformatorskih stanica i energetskih kablova

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora za partiju br.1 od 18.04.2017.
2.Odluka o dodeli ugovora za partiju br.2 od 18.04.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 03.05.2017. - partija 2
2.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 08.05.2017.- partija 1.