Povratak na listu javnih nabavki


15/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - produena garancija i odravanje virtuelne infrastrukture (ESXI serveri, FC switch i 3Par storage)

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 11.04.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 26.04.2017.