Povratak na listu javnih nabavki


19/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge koenja,kr?enja i odravanja zelenih povrina.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 18.04.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 24.04.2017.