Povratak na listu javnih nabavki


17/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge masinske obrade

Poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 12.04.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru