Povratak na listu javnih nabavki


18/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kancelarijskog nametaja.

Poziv za podnoenje ponuda.
4.Tre?i izmenjen poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
4.Tre?a izmenjena konkursna dokumentacije.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 29.03.2017.
2.Pitanja i odgovori 31.03.2017.
3.Pitanja i odgovori 06.04.2017.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 03.04.2017.
2.Drugo obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 06.04.2017.
3.Tre?e obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 07.04.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda od 03.04.2017.
2.Drugo obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 06.04.2017.
3.Tre?e obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 07.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora 21.04.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 08.05.2017.