Povratak na listu javnih nabavki


07/17-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka goriva

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
2.Pitanja i odgovori 1 - 18.04.2017.
3.Pitanja i odgovori 2 - 18.04.2017.
4.Pitanja i odgovori 3 - 18.04.2017.
5.Pitanja i odgovori 4 - 24.04.2017.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 18.04.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 18.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora 28.04.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 18.05.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
1.Odluka o izmeni ugovora od 18.10.2017.