Povratak na listu javnih nabavki


04-I/2017
Izvodjenje radova na izgradnji sekundarne kanalizacione mree gravitacionog sliva naselja ?ardak u Sremskoj Kamenici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 07.04.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru