Povratak na listu javnih nabavki


04-I/2017
Izvodjenje radova na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže gravitacionog sliva naselja Čardak u Sremskoj Kamenici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 07.04.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru