Povratak na listu javnih nabavki


06-I-S/2017
Izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree na Bulevaru Mihajla Pupina ( od Jevrejske ulice do ulice Narodnih heroja ) sa nabavkom i ugradnjom materijala-druga faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
odluka o obustavi postupka 10.04.2017.
1.odluka o obustavi postupka
Obavestenje o obustavi postupka
1.Obavestenje o obustavi postupka