Povratak na listu javnih nabavki


05-I-S/17
Izvo?enje radova na havarijskom odravanju sistema kanalizacije - druga faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
odluka o dodeli ugovora 04.04.2017.
1.odluka o dodeli ugovora
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru