Povratak na listu javnih nabavki


07-I-S/2017
Izvodjenje radova na sanaciji filterskih polja (2 polja u SFS) sa nabavkom i ugradnjom materijala

poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 29.03.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru