Povratak na listu javnih nabavki


14/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za higijenu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 27.03.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 30.03.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru