Povratak na listu javnih nabavki


29/13-S
Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka

Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka
1.Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka
2.Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 03.12.2013.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama konkursne dokumentacije 03.12.2013.
obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru