Povratak na listu javnih nabavki


03-I-S/17
Javna nabavka radova - Izvo?enje zemljanih i gra?evinskih radova na izgradnji retenzije u Primorskoj ulici u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala- II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 24.03.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 31.03.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru