Povratak na listu javnih nabavki


11/17
Javna nabavka male vrednosti dobara Nabavka, transport i montaza novih pumpnih agregata u PS Srebro i PS Lova?ki dom, kompletno sa mainskim, elektro i gradjevinskim radovima

poziv za podnosenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnosenje ponuda
konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
1.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Obavestenje o produzenju roka
1.Obavestenje o produzenju roka
Odluka o dodeli ugovora 29.03.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru