Povratak na listu javnih nabavki


03/17-S
Javna nabavka usluga - Usluga idravanje stanica za dohlorisanje - Hlorogen u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poziva

Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
1.Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 28.03.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 26.04.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru