Povratak na listu javnih nabavki


03-I/2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka cevnog materijala prečnika Ø 600mm, za potrebe izvođenja radova na postavljanju cevovoda sirove vode, sa izvorišta „Petrovaradinska ada“ preko novog drumsko-železničkog mosta u Novom Sadu

Poziv za podnošenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda 30.03.2017.
Konkursna dokumentacija
4.Treća izmena konkursne dokumentacije 30.03.2017.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 13.03.2017.
2.Pitanja i odgovori 17.03.2017.
3.Pitanja i odgovori 20.03.2017.
4.Pitanja i odgovori 30.03.2017.
5.Pitanja i odgovori 07.04.2017.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 13.03.2017.
2.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 20.03.2017.
3.Treće obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 30.03.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 30.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 18.04.2017.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.05.2017.