Povratak na listu javnih nabavki


04/17-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne ode?e i obu?e i sredstava za li?nu zatitu - Rezervisana nabavka

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 21.04.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru