Povratak na listu javnih nabavki


11/13-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - goriva u otvorenom postupku javne nabavke velike vrednosti broj 11/13-S

Poziv
1.Poziv
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija - 20.06.2013.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
2.Pitanja i odgovori 2
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
2.Izmenjen obrazac broj 3 - Obrazac ponude
3.Izmenjen obrazac broj 4 - Obrazac strukture cene
4.Izmenjen obrazac broj 7 - Model ugovora
5.Izmenjen strana broj 17/42