Povratak na listu javnih nabavki


10/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora - Partija 1 - 16.03.2017.
2.Odluka o dodeli ugovora - Partija 2 - 16.03.2017.
3.Odluka o dodeli ugovora - Partija 3 - 16.03.2017.
4.Odluka o dodeli ugovora - Partija 4 - 16.03.2017.
obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.obavetenje o zaklju?enom ugovoru
2.obavetenje o zaklju?enom ugovoru
3.obavetenje o zaklju?enom ugovoru
4.obavetenje o zaklju?enom ugovoru