Povratak na listu javnih nabavki


02/17-S
Otvoreni postupak - Izvodjenje radova na regeneraciji bunara BHD-2, BHD-3 i BHD-10 sa nabavkom i ugradnjom materijala

poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
konkursna dokumentacija
1.konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 04.04.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru