Povratak na listu javnih nabavki


01/17-S
Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje radova na dovo?enju u prvobitno ili tehni?ki ispravno stanje raskopanih povrina javne namene

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 13.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 30.03.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 05.04.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru