Povratak na listu javnih nabavki


08/17
Javna nabavka male vrednosti za uslugu demontae, izmetanja i montae analizatora i elektroinstalacija za primarnu dezinfekciju filtrirane vode gasnim hlorom iz suve komore starog rezervoara trand u novi veliki aht cevnih veza

poziv za podnosenje ponuda
1.poziv za podnosenje ponuda
konkursna dokumentacija
1.konkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora
1.odluka o dodeli ugovora
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru