Povratak na listu javnih nabavki


05/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Geodetske usluge

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 28.02.2017.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 28.02.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 28.02.2017.
Odluka o dodeli ugovora 17.03.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 31.03.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru