Povratak na listu javnih nabavki


07/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga ispitivanja kvaliteta otpadnih i prečišćenih voda na pogonima za prečišćavanje otpadnih voda.

Poziv za podnošenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 01.03.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda od 01.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 15.03.2017.
obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.obaveštenje o zaključenom ugovoru