Povratak na listu javnih nabavki


04/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehni?kih gasova.

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 01.03.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda od 01.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 15.03.2017.
obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.obavetenje o zaklju?enom ugovoru